Show simple item record

dc.contributor.authorLewandowski M., Polkowska Z., Ziaja W., et al.
dc.date.accessioned2021-11-29T13:53:59Z
dc.date.available2021-11-29T13:53:59Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationPublications of the Institute of Geophysics, Polish Academy of Sciencesen_US
dc.identifier.isbn978-83-66254-02-2
dc.identifier.othere-ISSN: 2299-8020
dc.identifier.otherDOI: 10.25171/InstGeoph_PAS_Publs-2020-005
dc.identifier.urihttps://dspace.igf.edu.pl/xmlui/handle/123456789/64
dc.description.abstractBadania polarne to kolokwialne określenie międzyobszarowych, międzydziedzinowych i interdyscyplinarnych badań naukowych, prowadzonych w Arktyce i Antarktyce. Badania polarne są domeną głównie nauk przyrodniczych, jednak coraz większą rolę odgrywają także badania z zakresu nauk technicznych i humanistycznych. Ze względu na wrażliwość na zmiany klimatyczne, rejony polarne uważane są powszechnie za swoisty papierek lakmusowy zmian w geosystemie, stąd waga badań przyrodniczych prowadzonych na tych obszarach. Zmierzają one do lepszego poznania procesów zachodzących w środowisku polarnym oraz poszukiwania sprzężeń pomiędzy bio-, lito-, atmo- i hydrosferą oraz antroposferą, co pozwoliłoby zrozumieć genezę obecnego zlodowacenia, a następnie wiarygodnie prognozować zmiany globalne w przyszłości. Przedstawione opracowanie ma trójdzielną strukturę. Po „Wprowadzeniu” oraz naświetleniu ram prawnych i organizacyjnych, w części I dokument przedstawia potencjał środowiska naukowego w Polsce oraz infrastrukturę i środki logistyczne (lądowe i morskie), znajdujące się w jego dyspozycji. W części II przedstawiono uprawiane w Polsce tematyki badawcze w podziale na krajowe jednostki naukowe. Część III szkicuje przyszłość badań polarnych w Polsce, starając się zidentyfikować najważniejsze kierunki działań naukowych, które znajdują oparcie w aktualnej bazie badawczej. Na końcu opracowania, przedstawiono zbiorczo osiągnięcia środowiska polarnego, w postaci bibliografii ponad 800 publikacji naukowych z okresu 2007–2018, przygotowanej na podstawie analizy Journal Citation Reports. W zestawieniu z liczbą ok. 300 pracowników naukowo-badawczych i technicznych zaangażowanych w badania polarne, dwóch czynnych stacji polarnych w Arktyce i na Antarktydzie oraz dwóch niewielkich, choć dzielnych jednostkek pływających, to jest to dorobek budzący szacunek. Dodatkowym i wcale nie najmniej ważnym aspektem działań środowiska polarnego w Polsce na rzecz badań w rejonach podbiegunowych jest codzienny wysiłek, wkładany w organizację, logistykę i utrzymanie materialnej bazy badawczej w ekstremalnym środowisku przyrodniczym. Podsumowując, ogólne przesłanie niniejszego dokumentu stanowi mocny argument dla wpierania badań polarnych w Polsce, albowiem stosunek nakładów do efektów poznawczych i społecznych wydaje się bardzo atrakcyjny z punktu widzenia Polskiej Polityki Polarnej oraz generalnej polityki naukowej Państwa.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherInstitute of Geophysics, Polish Academy of Sciencesen_US
dc.relation.ispartofseriesP-1;430;
dc.subjectpolskie badania polarneen_US
dc.subjectArktykaen_US
dc.subjectAntarktydaen_US
dc.subjectpolska infrastruktura polarnaen_US
dc.subjectpolski potencjał badawczy badań polarnychen_US
dc.subjectpolskie polarne publikacje naukoween_US
dc.titleZielono-biała Księga Polskich Badań Polarnych pod egidą Polskiego Konsorcjum Polarnego (PKPol)en_US
dc.typeBooken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record